haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Limanlar   Bayındırlık   Diğer   Bayındırlık

5.7.2022

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi

Proje kapsamında 2,1 milyar TL yatırım ile yapılması hedeflenen deniz alanında dolgu ve tahkimat işleri için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi...

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 2.772.276,262 m2 (277,22 hektar)’lık denizalanı üzerinde Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yapılması planlanıyor. 

Proje için "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir" kararı verildi. Proje kapsamında 2.129.554.296,00 TL yatırım ile deniz alanında dolgu ve tahkimat yapılarak alan kazanılması planlanıyor.

Denizel alanda yapılan batimetrik ölçülere göre deniz derinliği 0 ile 20 metre arasında olup proje alanının deniz üzerinde ortalama +5 metre kotuna kadar yükseltilmesi ve yaklaşık 33.252.805,90 m3 taş dolgu ve 647.695,72 m3 antifer beton bloklu koruma tabakası yapılması ve Proje'nin inşaat süresinin 3 yıl olması hedefleniyor. Proje alanına Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda en az iki köprülü bağlantı yapılacak ve endüstri bölgesinin giriş çıkışı bu köprülerden sağlanacak. Proje kapsamında hazırlanan hidrografik ve oşinografik etüd raporu doğrultusunda dip taraması yapılacak. Proje kapsamında yapılacak çalışmaların tamamı ihale edilecek olup, bu aşamada kullanılacak makina ekipmanlar ihaleyi alacak firmaya ait olacak TEBA:2052/ 10 Ocak 2022.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan alan Cumhurbaşkanı kararı ile "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edilmiş, buna ilişkin karar da 24 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Endüstri Bölgesinde üstyapı olarak 1,2 milyar Dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılması, yaklaşık 8 milyar Dolar civarında da buradan ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yıllık Rapor