haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Raporlar   Araştırma

26.4.2022

Rekabet Kurumu, 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Rekabet Kurumu, 2021 yılında 5 adedi birleşme, 214 adedi devralma, 83 adedi ortak girişim ve 7 adedi özelleştirme olan 309 birleşme ve devralmaya ilişkin karar aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar ile özelleştirme işlemlerinde bildirilen işlem bedeli 137,5 milyar TL, tüm tarafları Türkiye kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 15,9 milyar TL oldu...

Rekabet Kurumu'nun 2021 yılı Faaliyet Raporu hazırlandı.

Kurum 2021 yılında, 309 birleşme-devralma, 74 rekabet ihlali ve 22 muafiyet- menfi tespit olmak üzere 405 karar aldı. Rekabet ihallerinde ise 74 karar verilirken, 2021 yılı sonu itibarıyla 24 soruşturma devam ediyor.

Birleşme ve devralmalar için 277 izin, 3 koşullu izin ve kapsam dışı - eşik altı kararı verilirken, bu kararların 5 adedi birleşme, 214 adedi devralma, 83 adedi ortak girişim ve 7 adedi özelleştirme oldu. 2020 yılında ise Kurum 190 işlem için izin vermişti. Karar alınan ilk 10 sektör, "Kimya ve Madencilik 37 karar, Bilişim Teknolojileri ve Platform Hizmetleri 32 karar, Gıda Endüstrisi 29, Makine Endüstrisi 27 karar, Altyapı Hizmetleri 23 karar, Sağlık Hizmetleri 21 karar, Lojistik, Depolama ve Posta 19 karar, Otomotiv ve Taşıtlar 19 karar, İnşaat 17 karar, Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri 16 karar" oldu.

İzin verilen birleşme ve devralma örnekleri arasında özelleştirme ihalesi Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın (Kalamış Yat Limanı) 40 yıl süreyle işletme hakkının Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye (Tek-Art) verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi işlemi yer aldı. 

2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu:

Rapor'da Birleşme ve Devralma işlemlerine ilişkin şu bilgiler verildi; "Yapılan 309 işlem arasında 125’inde hedef şirket Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar ile özelleştirme işlemlerinde bildirilen işlem bedeli yaklaşık 137,5 milyar TL’dir. Tüm tarafları Türkiye kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise yaklaşık 15,9 milyar TL’dir. Yabancı yatırımcılar, Türk şirketlerine 51 ayrı işlemde yatırım yapmışlardır. 2021 yılında Türkiye kökenli hedef şirketler için yapılan işlemlerde ilk sırada 10 işlemle Lüksemburg kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Türk şirketlerinin devir konusu olduğu birleşme, devralma ve özelleştirme işlemelerinde öngörülen toplam yabancı yatırım 111,3 milyar TL’dir. Türkiye işlemlerinde 2021 yılında birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşmiştir. Bu işlemler arasında en yüksek işlem değeri “plastikten paketleme malzemeleri imalatı” alanında bildirilmiştir."

Yıllık Rapor