haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler   Raporlar

22.4.2022

Kullandırılan Ticari Krediler, Şubat 2022'de 4 Trilyon 379 Milyar TL Oldu

Şubat 2022 döneminde ticari krediler %51 artarken ticari krediler içinde; imalat sanayi sektörü 1,2 trilyon TL, toptan ve perakende ticaret sektörü 735 milyar TL, inşaat sektörü 456 milyar TL ve enerji sektörü 435 milyar TL kredi kullandı.-Tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 7,5 ile inşaat sektörü oldu...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Şubat 2022 Dönemi aylık raporunu yayımladı.

Buna göre TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Şubat 2022 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 5 trilyon 444 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 5 trilyon 271 milyar TL’si bankalar, 87 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 44 milyar TL’si finansman şirketleri ve 43 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar bu dönemde 196 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 185 milyar TL’si bankalara; 7,1 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı ise Şubat 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 3,5 oldu. 

Ticari krediler Şubat 2022'de %51 oranında arttı: 

Ticari krediler bu dönemde yüzde 51 artarak 4 trilyon 379 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii %29 ile (1 trilyon 279 milyar TL) en yüksek paya sahip oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler ise şöyle oldu: %17 ile toptan ve perakende ticaret (735 milyar TL), %10 ile inşaat (456 milyar TL), %10 ile enerji (435 milyar TL). 

Şubat 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 7,5 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,3 ile enerji sektörü ve yüzde 4,9 ile turizm sektörü takip etti. 

Yıllık Rapor