haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Mevzuat   Genel

29.3.2022

Elektrik Dağıtım Müteahhitlerine Fiyat Farkı Düzenlemesi

Kurlarda ve fiyatlarda yaşanan hızlı yükseliş yüzünden taahhütlerini yerine getiremeyen elektrik dağıtım müteahhitlerine, dağıtım şirketleri ile yükleniciler arasında yapılacak müzakereler sonucu fiyat farkı ödenebilecek...

Elektrik müteahhitlerinin talep ettiği fiyat farkı düzenlemesi TEBA:17 Şubat 2022 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapıldı.

EPDK, dağıtım şirketlerine iş yapan müteahhit firmalara, maliyet artışlarının yol açtığı fiyat farklarının ödenebilmesini kararlaştırdı. Buna göre dağıtım şirketleri, şebeke ve altyapı projelerini yapmayı üstlenen yükleniciler ile alt yüklenicilere, karşılıklı mutabakat sağlayarak fiyat farkı ödeyebilecek.

Elektrik dağıtım şebekesi yatırım birim bedelleri için şirket gerçekleşmeleri üzerinden birim bedel tespiti yapılacak. Şirket bazlı ve dip toplamda olmak üzere 2022 gerçekleşmesi ve malzeme-işçilik değerleri ortalaması ile güncellenmiş birim bedeller üzerinden elde edilen değer oranlanacak. 21 dağıtım şirketini kapsayacak hesaplamalarla bulunan oranların ortalaması yüzde 90’ın altında kalırsa, 2022 yılı birim bedelleri için şirket gerçekleşmeleri üzerinden birim bedel tespiti yapılacak.

1 Ocak 2022 öncesi imzalanan sözleşmeler için özellikle döviz kuru ve fiyat artışları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek için 2018 yılında da yapıldığı gibi sözleşmeyi tasfiye ve fiyat farkı uygulanmasına imkan tanındı. Buna göre karar; 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin elektrik dağıtım şirketlerinin birim bedele tabi şebeke yatırımı karakteristiğindeki yatırım yükümlülükleri ile sayaç okuma ve ödeme bildirimi bırakma, kesme, bağlama, sayaç sökme - takma, arıza, bakım gibi hizmetleri yerine getirmek için 1 Ocak 2022 tarihinden önce Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmeleri kapsıyor.

Karara göre fark ödemeleri devlet tarafından yapılmayacak. Bu ödemeler, karşılıklı mutabakat sağlanması suretiyle dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Fiyat farkı ödemeleri için yüklenicinin talep etmesi ve dağıtım şirketi ile yüklenici arasında karşılıklı mutabakat sağlanması, aynı fiyat farkı metodunun alt yüklenicilere de uygulanması şart koşuldu.

Yıllık Rapor