haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Diğer Haberler

24.5.2021

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Önemli Atamalar (I)

SBB, EÜAŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan atamalar...

Kamu kurum ve kuruluşlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan, 22 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan atamaları sizlere sunuyoruz.

Strateji Bütçe Başkanlığında (SBB) açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın ve Abdullah Rıdvan Ağaoğlu atandı. 

1973 Konya doğumlu olan İsa Atçeken, 1997 sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 2001'de Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı, 2014-2016 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında ise bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olan Atçeken, 15 Ağustos 2018'de ise SBB'ye Bütçe Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kutluhan Taşkın, 2001'de Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. 2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2018'de SBB'ye Plan ve Programlar Genel Müdürü olarak atanmış olan Taşkın, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmektedir.

SBB'de Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Rıdvan Ağaoğlu ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup, 7 Haziran 2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevini asaleten yürütürken 2016 yılı Ekim ayından itibaren aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekili olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2018 tarihinde Kurum'da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Etem Çeker atandı. Çeker, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında (ETKB) danışmanlık da yapmış olup, Nükleer Enerji Kanunu Tasarısı Taslak Çalışmaları, Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslak çalışmaları, YEKA mevzuatının hazırlanması, YEKA ihale süreçlerinin hazırlanması çalışmalarında yer aldı. 2018’de BOTAŞ International Ltd. şirketinde hukuk müşavirliği yapan ve 2019’da kısa süreliğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevine getirilmiş olan Çeker, daha önce de EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Feyza İleri getirildi. Aynı kurumda 8 yıl uzman, 6 yıl daire başkanlığı görevinde bulunan İleri, 19 Ağustos 2019 tarihinde de vekaleten genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı. 

Yıllık Rapor