haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Krediler

14.10.2019

Büyük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Süreci Başlıyor

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY süreci başlıyor. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den yararlanamayacak. FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecek...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma (FYY) sürecine başlanmakta olduğunu duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre; banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecek. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecek. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacak. FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecek. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecek. 

TBB'nin açıklamasının devamı şöyle oluyor;

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır. "

Hatırlanacağı gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik"inde değişiklikler içeren yeni Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 12 Eylül 2019 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti TEBA:1933/ 13 Eylül 2019.

Yıllık Rapor