haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Özelleştirme   Genel

22.7.2019

TMSF, Adularya Enerji'nin Satışı İhalesi

Yunus Emre Termik santralı da dahil olmak üzere Adularya Enerji ve Tümsan İnşaat Madencilik'in satışına ilişkin yeniden açılan ihalede son teklif verme tarihi 20 Ağustos 2019...

Kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),  Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ ve Tümsan İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için kapalı zarf ve açık arttırma yoluyla yeniden ihale açtı. İhale ilanı 22 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale şartnamesi, TMSF, Büyükdere Caddesi, No: 143, Esentepe İstanbul adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 25.000 TL karşılığında aynı adresteki Satış Komisyonu’ndan teslim alınabilecek. 

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün varlıkları şöyle;

-Mihalıççık’ta Eskişehir, Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümüşlü Köyünde kain 323 ve 331 numaralı parseller ile Koyunağılı Mahallesi ve Bey Köyü’nde konumlu Yunus Emre Termik Elektrik Santrali dahil olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası. 

-Maliye Hazinesinin hüküm ve tasarrufundaki iki adet taşınmaz üzerinde Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ lehine 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni. 

-Prefabrik yapılar; maden sahası ve termik santral sahasındaki menkuller; taşıtlar; maden ruhsatları; belge, lisans ve ruhsatları kapsayan haklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler olmak üzere menkul mallar ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklar. 

Son teklif verme tarihi 20 Ağustos 2019:

Teklifler, 20 Ağustos 2019 günü, saat 17.00’ye kadar Satış Komisyonu’na teslim edilecek olup, İhale 21 Ağustos 2019 günü, saat 14.30’da TMSF Asma Kat Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi, No: 143, Esentepe İstanbul adresinde yapılacak. Komisyonu’nun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad., No: 143, Esentepe, İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonu’nda yapılacak.

İsteklilerin, geçici teminat tutarı olarak belirlenen 55.000.000 TL'yi “Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklamasıyla bankaya yatırmaları gerekiyor. İhaleyle ilgili bilgi odası kullanımı ve tesis ziyareti, 29 Temmuz 2019 ve 19 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. İlgilenenler, şartnameyi satın aldıktan sonra; bilgi odası kullanımı ve tesis ziyareti bedeli olarak belirlenen 75.000 TL tutarındaki ücreti bankaya yatıracaklar ve gizlilik taahhütnamesi imzalayacaklar. 

İhalede, 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedel belirlenmiş olup, ihaleyi kazanan isteklinin; ihale bedeli ve ihale bedelinin %18’i oranındaki KDV’yi ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben Satış Komisyonu onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödemesi gerekecek. 

Hatırlanacağı gibi, ihale daha önce iki kere iptal edilmiş olup, en son teklif verme tarihi 9 Temmuz 2019 olarak belirlenmişti TEBA:1915/ 24 Nisan 2019  

Adularya Enerji'nin kamu alımı garantisi ile kamuya elektrik sattığı Yunus Emre Termik Santralı 2x145 MW iki üniteden oluşuyor olup, kazan dolaşımlı akışkan yatak teknolojisine sahip, buna ek olarak yarı-kuru tip baca gazı arıtma sistemi mevcut.

 

 

 

Yıllık Rapor