haber
Kullanıcı Adı
Şifre

Mevzuat   Genel

27.6.2019

Kamunun Elektrik Alımı İhalelerine İlişkin Değişiklik Yapıldı

Kamu elektrik alımlarında, ağırlıklı ortalama takas fiyatı; birim yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesi, abone grubu, tarife sınıfı ve tek-çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç vergi ve fonlar dikkate alınarak, EPDK tarafından hesaplanıp ilan edilerek, belirlenecek.

Kamu İhale Kanunu'na göre İlan Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki fiyat farkına ilişkin değişiklikler, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak, 27 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik alımlarında, ihalenin yapıldığı aya ait ağırlıklı ortalama takas fiyatı, birim yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesi, abone grubu, tarife sınıfı ve tek-çok zamanlı olma durumuna ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç vergi ve fonlar dikkate alınarak, EPDK tarafından hesaplanıp ilan edilerek belirlenecek.

Sözleşmelerde EPDK'nın ilan ettiği birim enerji bedelinin aşan kısımları ödenmeyecek olup, daha önce ilan edilen ihaleler bu esaslara uymak zorunda olmayacak. Bu ihaleler için ek fiyat farkı işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan esaslara göre yürütülecek.

Yıllık Rapor