haber
Kullanıcı Adı
Şifre

HES   Şirket Haberleri   Yenilenebilir (HES, Rüzgar, Güneş, biyoyakıt)   Diğer Yenilenebilir

26.6.2019

İçtaş Sürdürülebilir Eneıji Yatırımları A.Ş. ile EBRD Arasında Hisse Devri İçin Rekabet Kurumu'na Başvuruldu

İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımlan A.Ş.'nin %32 hissesi EBRD'ye devredilecek..

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) kaynak sağlayacak olan İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmının Banka'ya devri işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

Hakkında başvuru yapılan İşlem şöyle bildiriliyor: "İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") ihraç edeceği primli payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development) tarafından devir alınmasıdır. Söz konusu İşlem kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, birden fazla kez yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payları edinerek İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatınmlan A.Ş.'de azami %32.258064516129'a kadar pay sahibi olacaktır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından Şirkete temin edilecek kaynaklar Hedef Teşebbüs'ün %100 iştiraki olan ICRE'nin (i) Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin kısmi ödemelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapılması ile yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan tesislerin veya lisansların satın alınması veya geliştirilmesinin kısmi finansmanı amacıyla kullanılacaktır."

EBRD ile IC Enerji 100 milyon Dolar'lık ortaklık anlaşması imzalamıştı:

Bilindiği gibi, EBRD ile IC İçtaş Holding'in yenilenebilir enerji şirketi IC Enerji Holding 100 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalamıştı. EBRD'nin sağlayacağı 100 milyon Dolarlık finansmanla hali hazırda toplam kapasiteleri 400 MW olan 10 hidroelektrik santrali işleten İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketinin, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında toplam 250 MW kapasiteli yeni yatırım yapması planlanıyordu. Ayrıca, Mersin'de bulunan Kadıncık hidroelektrik santralinin özelleştirme ödemesinde kısmi finansmanı yapılacaktı TEBA:1917/ 9 Mayıs 2019.

Hatırlanacağı IC İçtaş Grubu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Kadıncık 1 ve 2 HES'ler için  864,1 milyon TL'lik mukavele imzalanmıştı TEBA:1775/ 26 Temmuz 2016.

 

Yıllık Rapor